Buiten de scheepvaart

Voor het vlot en flexibel overkappen aan land van pompstations, zoutloodsen, silo’s of slibbakken, enz.